Tag Archives: مایع جلادهنده ماشین ظرفشویی

:: مزایای استفاده از نمک و جلادهنده در ماشین ظرفشویی؟

اگر تجربه استفاده از ماشین ظرفشویی را داشته باشید، حتما می دانید که این دستگاه برای عملکرد درست خود و بازدهی بهتر به نمک ماشین ظرفشویی و همچنین مایع...
تاریخ انتشار: 2019/10/06

:: آیا با استفاده از قرص ماشین ظرفشویی دیگر نیاز به مایع جلادهنده نیست؟

شستشوی هرچه بهتر ظروف یکی از اهداف اصلی استفاده از ماشین ظرفشویی است. اما اگر نحوه استفاده درست از این دستگاه را به خوبی ندانید، حتی اگر از یکی...
تاریخ انتشار: 2019/09/26