برای حفظ انرژی و صرفه جویی در مصرف آب به این موارد توجه کنید:

1-ظروف را قبل از قرار دادن در دستگاه آبکشی نکنید،فقط با یک دستمال باقی مانده های غذا را پاک کنید.
2-از حداکثر ظرفیت دستگاه برای شستشو استفاده کنید.
3-از دمای آب 50 درجه و یا پایینتر استفاده کنید.
 


Pay attention to these things to save energy and water:
1- Do not wash the dishes before placing them in the machine, only clean the remaining food with one cloth.
2- Use the machine's maximum capacity for washing.
3- Use water temperature of 50 degree or lower. 

 

محصولات فست دراپ

نام محصول: نمک مخصوص ماشین ظرفشویی
تولیدکننده: شرکت بین المللی فراز سپهر تیراژه

رسوبات موجود در آب های شهری،عملکرد شستشو در ماشین های ظرفشویی را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر به قطعات داخلی دستگاه ظرفشویی شامل پمپ،پروانه های آب پاش،فیلتر و لوله های خروجی آن آسیب می رساند.در فرایند شستشوی ظروف هر چقدر کیفیت آب بالاتر و املاح موجود در آن کمتر باشد نتیجه بهتری حاصل میگردد.
نمک ماشین ظرفشویی فست دراپ با کیفیت فوق العاده جهت حصول نتیجه بهتر در فرایند شستشو فرموله شده است.
آب ورودی به داخل دستگاه ظرفشویی پس از عبور از مخزن نمک مخصوص ماشین ظرفشویی نرم تر شده و املاح مضر آب که در فرایند شستشو باعث ایجاد لکه روی ظروف خواهد شد گرفته می شود،در نتیجه پس از فرایند شستشو هیچ گونه لک و یا اثر آب به روی ظروف(مخصوصا ظروف شیشه ای و کریستال)باقی نخواهد ماند.
 

8 0
نمک مخصوص ماشین ظرفشویی

Fast Drop dish washer salt is superbly designed with best quality to achieve a better result in dish washing process. The water's salts that enter machine is taken after passing through the salt dish washer storage, as a result no effects of stains on the container will remain. 
 

دی ان ان