برای حفظ انرژی و صرفه جویی در مصرف آب به این موارد توجه کنید:

1-ظروف را قبل از قرار دادن در دستگاه آبکشی نکنید،فقط با یک دستمال باقی مانده های غذا را پاک کنید.
2-از حداکثر ظرفیت دستگاه برای شستشو استفاده کنید.
3-از دمای آب 50 درجه و یا پایینتر استفاده کنید.
 


Pay attention to these things to save energy and water:
1- Do not wash the dishes before placing them in the machine, only clean the remaining food with one cloth.
2- Use the machine's maximum capacity for washing.
3- Use water temperature of 50 degree or lower. 

 

محصولات فست دراپ

نام محصول: مایع جلادهنده ظروف مخصوص ماشین ظرفشویی
تولیدکننده: شرکت بین المللی فراز سپهر تیراژه

یکی از موارد مهم در فرایند شستشوی ظروف در ماشین ظرفشویی،براق شدن تمامی ظرفهای داخل دستگاه و نماندن اثر آب بروی آنهاهست. همچنین خشک شدن کامل ظروف و فضای داخل دستگاه مسئله مهم هنگام تمام شدن زمان شستشوی ماشین ظرفشویی است.مایع جلا دهنده فست دراپ همزمان دارای این دو ویژگی بارز است.

به تمامی ظروف داخل دستگاه(مخصوصا ظروف شیشه ای و کریستال) جلای فوق العاده ای میبخشد و روند آب کشی و خشک شدن ظرفها و محفظه داخل ماشین ظرفشویی را تسریع میکند.این محصول همچنین از ظروف شما در برابر کدر شدن و کمرنگ شدن نقشهای آن محافظت خواهد کرد.
 &

9 0
مایع جلادهنده ظروف مخصوص ماشین ظرفشویی

Fast Drop shining liquid has two distinct properties. Ultra brightness of dishes after washing and also drying dishes and space of the dishwasher

دی ان ان